LabelHome, energiebesparing op maat

Het nieuwe energielabel

Het definitief energielabel is per 1 januari 2015 verplicht bij de verkoop of verhuur en oplevering van woningen. De verkoper riskeert zonder energielabel een boete die kan oplopen tot maximaal € 405!

Wat is dat nieuwe label eigenlijk?

Wat is het nieuwe energielabel

Het energielabel laat de energieprestatie van een woning zien en welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. De labelklasse loopt van A (weinig besparingsmogelijkheden) naar G (nog veel besparingsmogelijkheden). Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig. Dit is afgesproken in het Energieakkoord.

Met het voorlopige energielabel kunnen marktpartijen aan woningeigenaren uitleggen hoe ze een huis energiezuiniger kunnen maken.

Energieadvies op maat

Energieadvies op maat

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden voor energiebesparende maatregelen in uw woning en het verbeteren van uw wooncomfort? Labelhome verzorgt een op uw wensen en woonsituatie afgestemd energieadvies: Het energieadvies op maat. Wij hebben ruim 10 jaar ervaring in de energiebesparing en isolatie voor woningen.

 • Een energieadvies en offerte(s) op maat
 • Subsidies advies
 • Hulp in de keuze en het laten uitvoeren van de energiebesparende maatregelen

Energieadvies en Offertes

De Labelhome adviseur bezoekt uw woning en brengt een energieadvies uit gebaseerd op uw woning en persoonlijke situatie. Samen met het energieadvies ontvangt u een duidelijk advies en een of meerdere offertes indien daar behoefte aan is. In het advies staan de energiebesparende maatregelen die het beste bij uw situatie passen en kunt u precies zien hoeveel u kunt besparen.

U ontvangt:

 • Een energie-advies
 • Een overzicht van alle kosten en baten. U ziet precies hoeveel u erop vooruit gaat
 • Offertes voor de geadviseerde maatregelen van gerenommeerde bedrijven

Uw voordelen:

 • Lagere woonlasten
 • Korte terugverdientijd
 • Een comfortabele woning
 • Een beter milieu
 • Een beter energielabel voor uw woning

Subsidie

De overheid investeert in energiebesparende maatregelen. Er zijn met regelmaat regelingen op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau. Uw adviseur heeft een goed overzicht van de mogelijkheden bij u in de gemeente en staat u bij met de aanvraag van de subsidie.

Kosten

De kosten voor het energieadvies op maat zijn 150,- euro incl. BTW.

Neem contact op

Meer informatie

Welke gebouwen hoeven geen energielabel?

Het energielabel is verplicht voor alle gebouwen, met uitzondering van:

 • gebouwen waarvoor geen energie gebruikt wordt om het binnenklimaat te regelen (zoals schuren en garages);
 • beschermde monumenten (volgens de Monumentenwet 1988 of volgens een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening); Een gebouw dat onderdeel is van een beschermd dorps- of stadsgezicht is niet automatisch een monument. Het is aan de gemeente of provincie of een gebouw een monument is in het kader van de Monumentenwet. Bij twijfel kan de gemeente of provincie daar uitsluitsel over geven.
 • gebouwen die worden gebruikt voor erediensten en religieuze activiteiten (zoals kerken en moskeeën);
 • gebouwen die bestemd zijn om te worden gebruikt voor het bedrijfsmatig bewerken of opslaan van materialen en goederen, of voor agrarische doeleinden (zoals fabriekshallen);
 • gebouwen die ten hoogste twee jaar worden gebruikt, (tijdelijke bouwwerken (zoals bouwketen, noodwinkels, noodlokalen bij scholen of directie- en schaftlokalen op bouwplaatsen);
 • voor bewoning bestemde gebouwen die minder dan vier maanden per jaar worden gebruikt, en met een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van het energieverbruik bij permanent gebruik (zoals recreatiewoningen);
 • woonboten;
 • panden die officieel vanuit de onteigeningswet aangekocht/verkocht worden en bestempeld zijn als panden die gesloopt gaan worden de verhuur van een of meer kamers binnen een woning. Voor studentenwoningen met een eigen ingang en adres is wel een energielabel vereist.

Veelgestelde vragen

Hoe zit het met het voorlopig en definitief energielabel?

Woningeigenaren zonder energielabel krijgen begin 2015 hun voorlopige energielabel thuisgestuurd. Het voorlopig energielabel heeft geen formele status. Het is een indicatie van de gegevens gebaseerd op openbare gegevens over de woning, bijvoorbeeld uit het Kadaster.

Vanaf 1 januari 2015 is het bij verkoop, verhuur of oplevering verplicht om van het voorlopige energielabel zelf een definitief energielabel te maken. De woningeigenaar kan vanaf 1 januari via energielabelvoorwoningen.nl van de Rijksoverheid een definitief energielabel regelen.

Wat als er geen energielabel is?

Per 1 januari 2015 ziet de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) toe op de naleving van de energielabelplicht. Dit betekent dat de ILT gaat controleren of het energielabel is overhandigd bij de verkoop, een nieuwe verhuur of de oplevering van een gebouw. De verkoper riskeert anders een boete die kan oplopen tot maximaal € 405.

Hoe zet ik mijn voorlopige energielabel om in een definitief energielabel?

Een definitief energielabel laat u opmaken via energielabelvoorwoningen.nl. Een erkend deskundige controleert de gegevens en keurt deze goed. Daarna is het definitieve energielabel te vinden in EP-online.

Waar vind ik mijn definitief, rechtsgeldige energielabel?

Het definitieve energielabel vindt u in EP-online. Alleen de registratie in EP-online is rechtsgeldig, een print screen hiervan mag ook. Let op! Een print screen van de website zoekuwenergielabel.nl is niet rechtsgeldig.

Handige links